Showing posts from January, 2015Show All
KETIKA PARA  SHAHABIYAH MENUNTUT KESETARAAN DALAM ISLAM

Sudah lama para shahabiyah  merasa iri dengan para laki-laki. Mereka iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh kaum lelaki. Mereka sangat berkeinginan untuk meraih keutamaan atas kelebihan yang   dimiliki oleh kaum lelaki. Para …