KETIKA PARA SHAHABIYAH MENUNTUT KESETARAAN DALAM ISLAM

Monday, 5 January 2015


Sudah lama para shahabiyah  merasa iri dengan para laki-laki. Mereka iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh kaum lelaki. Mereka sangat berkeinginan untuk meraih keutamaan atas kelebihan yang  dimiliki oleh kaum lelaki. Para muslimah di zaman nabi itu juga ingin mendapatkan pahala sama besarnya dengan pahala yang diperoleh kaum lelaki yang disebabkan oleh keutamaan mereka.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...